Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
17/BC-UBND 14/03/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
14/BC-UBND 10/03/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách Hành chính Nhà nước và hoạt động công vụ của UBND xã Thái Học quý I năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
35/KH-UBND 06/03/2023 KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
01/VB-UBND 28/02/2023 BẢN XÁC NHẬN Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu Chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thái Học UBND xã Thái Học Tải file Tải về
8/QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023 Trên địa bàn xã Thái Học UBND xã Thái Học Tải file Tải về
30/KH-UBND 28/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền Trên địa bàn xã Thái Học UBND xã Thái Học Tải file Tải về
01/TB-UBND 15/02/2023 THÔNG BÁO V/v phân công các thành viên ban chỉ huy và thành lập các tiểu ban phục vụ kế hoạch phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn xã Thái Học năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
23/KH-UBND 15/02/2023 KẾ HOẠCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Xã Thái Học năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
05/QĐ - UBND 09/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thái Học năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
31/KH-UBND 06/02/2023 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
32/KH-UBND 06/02/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Thái Học UBND xã Thái Học Tải file Tải về
33/KH-UBND 06/02/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn minh UBND xã Thái Học Tải file Tải về
34/KH-UBND 06/02/2023 KẾ HOẠCH Phòng, chống tham nhũng năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
04/CV-UBND 04/02/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai” UBND xã Thái Học Tải file Tải về
03/CV-UBND 03/02/2023 V/v Tăng cường sử dụng phần mềm QLVBĐH và hộp thư điện tử công vụ UBND xã Thái Học Tải file Tải về
04/QĐ - UBND 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xã Thái Học năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
18/KH-UBND 18/01/2023 KẾ HOẠCH Về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
19/KH-UBND 18/01/2023 KẾ HOẠCH Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
10/KH-UBND 12/01/2023 KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Thái Học năm 2023 UBND xã Thái Học Tải file Tải về
11/KH-UBND 12/01/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra; xử lý; Rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của UBND xã Thái Học UBND xã Thái Học Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 834
Trước & đúng hạn: 834
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 05:58:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 951,705