VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022): Tháng Năm nhớ Bác
19/05/2022 12:00:00

THÁNG 5 NH NGÀY SINH NHT BÁC H KÍNH YÊU

Sinh thi, vi cương v là Ch tch nước, là lãnh t ti cao ca Đảng, nhưng c đến dp 19/5, k nim Ngày sinh ca mình, Ch tch H Chí Minh luôn t chi nhng l nghi phin phc, Bác thường dn trước các địa phương, các cơ quan là không nên t chc linh đình vì Người s tn thi gi, tin bc ca Nhân dân trong lúc đời sng và cuc chiến đấu ca Nhân dân ta còn nhiu khó khăn, gian kh.

 

Ngày 19/5/1947: Gia lúc chiến tranh lan rng ra c nước, sinh nht Bác din ra ti mt địa đim bí mt chiến khu Sơn Dương (Tuyên Quang) ch vi mt bó hoa rng ca nhng người thân cn tng người đứng đầu cuc kháng chiến. Nhưng Bác đã dành bó hoa y để đi viếng người cp dưỡng ca mình va qua đời vì st rét.

Ngày 19/5/1949: Bác không mun t chc l mng sinh nht ca mình, v li lúc này tình hình chiến s đang ác lit. Vì thế để tr li mt s cán b đề ngh t chc sinh nht mình, trước ngày 19/5, Bác đã làm bài thơ “Không đề”:

“Vì Nước nên chưa nghĩ đến nhà

Năm mươi chín tui vn chưa già

Ch cho kháng chiến thành công đã

Bn s ăn mng sinh nht ta”.

Trước ngày 19/5/1950: Ti mt cuc hp cán b các cơ quan Trung ương Thác Dng (Tuyên Quang), nhân cuc hp nhiu đồng chí đến chúc mng sinh nht Bác, để cm ơn và đáp li li chúc th ca mi người, Bác đã làm bài thơ:

“Sáu mươi tui hãy còn xuân chán

So vi ông Bành vn thiếu niên

Ăn khe, ng ngon, làm vic khe

Trn mà như thế kém gì tiên”.

Ngày 19/5/1953, Bác làm bài thơ đọc và gi đến mi người, vi nhan đề “Sáu mươi ba tui”:

“Chưa năm mươi đã kêu già

Sáu ba mình vn nghĩđương trai

Sng quen thanh đạm nh người

Vic làm tháng rng ngày dài ung dung”.

Ngày 19/5/1963: K hp th 6, Quc hi khóa II năm 1963 khai mc đúng vào dp chun b k nim ln th 73 Ngày sinh ca Bác. Trong k hp này, Bác nói: “Tôi va nhn được mt tin tc làm tôi rt cm động và sung sướng. Đó là tin Quc hi có ý định tng cho tôi Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nht ca nước ta. Tôi xin t lòng biết ơn Quc hi. Nhưng tôi xin Quc hi cho phép tôi chưa nhn Huân chương y. Vì sao? Vì Huân chương là để thưởng người có công huân, nhưng tôi t xét chưa có công huân xng đáng vi s tng thưởng cao quý ca Quc hi”; Bác nói tiếp: “Min Nam tht là xng đáng vi danh hiu “Thành đồng T quc” và xng đáng được tng Huân chương cao quý nht, vì nhng l đó, tôi xin Quc hi đồng ý thế này: Ch đến ngày min Nam hoàn toàn gii phóng, T quc hòa bình, thng nht, Bc Nam sum hp mt nhà, Quc hi s cho phép đồng bào min Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vy thì toàn dân ta s sung sướng vui mng”.

Năm 1965: Nhân dp sinh nht ln th 75, trong tài liu “Tuyt đối bí mt” ca mình, ln đầu tiên Bác viết: “Năm nay, tôi đã 75 tui. Tinh thn vn sáng sut, thân th vn kho mnh. Tuy vy, tôi cũng là lp người “xưa nay hiếm”… tôi để li my li này, ch nói tóm tt vài vic thôi. Phòng khi đi gp c Các Mác, c Lê-nin và các v cách mng đàn anh khác, thì đồng bào c nước và đồng chí trong Đảng khi cm thy đột ngt”.

Sinh nht ln th 78 năm 1968, sau khi d khai mc k hp th 4 Quc hi khóa III, Bác có bài thơ:

“By mươi tám tui chưa già lm,

Vn vng hai vai vic nước nhà.

Kháng chiến dân ta đang thng ln,

Tiến bước! Ta cùng con em ta"

Trong dp sinh nht ca Bác năm 1969, Bác gi tng tnh Ngh An tm nh chân dung có ghi phía dưới nh “Cán b, đảng viên phi gương mu trong mi công tác, phi hết lòng, hết sc phc v Nhân dân”.

Trong nhng ngày tháng Năm lch s, mi người dân Vit Nam chúng ta đều nh đến ngày sinh nht Bác H kính yêu, trong tim luôn trào dâng cm xúc bi hi vi tm lòng trân trng, biết ơn và thành kính. Đã hơn 50 năm k t ngày Bác đi xa, nhưng s nghip và tư tưởng, tm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngi ca Bác vn sng mãi trong s nghip cách mng ca dân tc, trường tn theo thi gian, mãi mãi ta sáng trong hành trình phát trin ca Nhân dân Vit Nam và nhân loi tiến b./.

                                                                                                                                                            Nguồn sưu tầm 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 757
Trước & đúng hạn: 756
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 23:35:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0