CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thái Học chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính
13/04/2022 12:00:00

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thái Học luôn tập trung cao cho nhiệm vụ này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu thực chất, hàng năm UBND xã Thái Học đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ của các công chức thực hiện và khung thời gian để hoàn thành. Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND xã Thái Học đều ban hành kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Việc ban hành kế hoạch CCHC và kế hoạch tuyên truyền về CCHC hàng năm là cơ sở bảo đảm cho việc quản lý, thực hiện CCHC tại , các lĩnh vực có sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

Trong quý I năm 2022, công tác CCHC của xã Thái Học đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

Đến nay, trong quý I năm 2022 bộ phận một cửa của xã Thái Học đã tiếp nhận được 397 hồ sơ, đã giải quyết 397 hồ sơ đạt 100%.Các TTHC được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã. Nhìn chung các TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật, các hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, xã Thái Học tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 497
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 04:09:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 5,971