TIN TỔNG HỢP KHÁC
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THÁI HỌC TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG KIỂM TRA THỰC TẾ CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI DIẾN BIẾN THỜI TIẾT CÂY TRỒNG, TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN.
10/08/2021 12:00:00

Chiều ngày 09/08/2021 HTXDVNN xã Thái Học tổ chức thăm đồng kiểm tra thực tế chăm sóc và theo dõi diễn biến thời tiết cây trồng, tình hình sâu bệnh trên địa bàn.
 
 
Do thời tiết nắng nóng phức tạp tạo điiều kiện cho cho bệnh sâu cuốn lá nhỏ và khô vằn phát triển mạnh gây hại cho lúa .Chuột vẫn gây hại giả rác trên bờ cao gò đống. HTXDVNN xã Thái Học đề nghị các hộ xã viên thường xuyên thăm đồng để kịp thời phun trừ cho hiệu quả.Các hộ xã viên cần sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng:Đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Nếu các đối tượng cần phòng trừ xuất hiện cùng lúc có thể phối hợp cácloại thuốc nhưng vẫn phải giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa, cần tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi để phun trừ lại. Cùng đó cần chú ý đảm bảo đủ nước trong ruộng để cây lúa đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt./
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 497
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 03:34:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 5,970