CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ________________________________________
22/04/2022 12:00:00

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022. UBND xã Thái Học đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Thời gian tổ chức trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

Các hoạt động chính của UBND xã Thái Học:

- Đồng chí công chức văn hóa thông tin xã đã tham mưu cho UBND xã treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường 392, trụ sở cơ quan và các nhà trường.

- Đài truyền thanh xã Thái Học đã đưa tin trên trang thông tin điện tử của xã và tăng thời lượng phát sóng, của đài truyền thanh xã các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 497
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 02:48:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0